آرزویم برآورده شد؛ خوش‌شانس‌تر از صلاح هستم

آرزویم برآورده شد؛ خوش‌شانس‌تر از صلاح هستم

سادیو مانه دیشب نقش مهمی در پیروزی سنگال بر مصر و صعود به جام جهانی ایفا کرد.

خبرهای مرتبط