آغاز دادگاه روسای سابق فیفا و یوفا

آغاز دادگاه روسای سابق فیفا و یوفا

دادگاه روسای سابق فیفا و یوفا از فردا به مدت دو هفته شروع می‌شود.

خبرهای مرتبط