آنچلوتی: شکست در دربی؟ خوشحالم مصدوم ندادیم

آنچلوتی: شکست در دربی؟ خوشحالم مصدوم ندادیم

برای کارلو آنچلوتی شکست در دربی اهمیت زیادی نداشت و خوشحال بود که امشب تیمش مصدوم نداده است.

خبرهای مرتبط