اردوی شاگردان سرآسیایی در تهران

اردوی شاگردان سرآسیایی در تهران

سرمربی جدید فجرسپاسی شیراز برای آماده‌سازی تیمش را راهی اردوی تهران می‌کند.

خبرهای مرتبط