اسطوره رئال پاسخ ادعای عجیب ژاوی را داد

اسطوره رئال پاسخ ادعای عجیب ژاوی را داد

خورخه والدانو در واکنش به ادعای روز گذشته ژاوی گفت که رئال مادرید از هر نظر باشگاهی مهم‌تر و دشوارتر از بارسلوناست.

خبرهای مرتبط