اشک مشهدی ها برای علی 20 ساله / 6 زن و مرد را زنده کرد

جوان مرگ مغزی به شش بیمار زندگی دوباره بخشید.

اهدای اعضای جوان مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی شش بیمار نیازمند به عضو شد.

 مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در جوان مرگ مغزی به شش بیمار زندگی دوباره بخشید یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی علی اسماعیلی ۲۰ ساله که از بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

نجات 6 بیمار با اهدای عضو  در مشهد

به گزارش رکنا، دکتر ابراهیم خالقی خاطر نشان کرد: کلیه‌های زنده یاد علی اسماعیلی در بیمارستان منتصریه به پسر نوجوان ۱۵ ساله و به خانم ۲۳ ساله ساکن مشهد که سال‌ها از نارسایی کلیه رنج می بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

همچنین بخوانید  کشفنارنجک در دانشگاه رازی کرمانشاه

وی افزود: کبد مرحوم علی اسماعیلی در بیمارستان منتصریه به خانم ۳۷ ساله ساکن چناران پیوند شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: قرنیه‌های زنده یاد علی اسماعیلی جهت پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.

دکتر خالقی گفت: ضمناً قسمتی از پوست مرحوم علی اسماعیلی به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) جهت پیوند ارسال شد.

خبرهای مرتبط