اعلام آراء جدید از سوی کمیته وضعیت بازیکنان

اعلام آراء جدید از سوی کمیته وضعیت بازیکنان

کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال در خصوص شکایت های مطرح شده آراء جدیدی را صادر کرد.

خبرهای مرتبط