اولین تمرین سال پرسپولیس با یک ترکیب غایب

اولین تمرین سال پرسپولیس با یک ترکیب غایب

تیم فوتبال پرسپولیس، تمرینات خود در سال جدید را پس از پنج روز تعطیلی از امروز (چهارشنبه) سوم فروردین ماه 1401 از ساعت 16 در ورزشگاه شهید کاظمی آغاز کرد.

خبرهای مرتبط