image

اولین تمرین فولادمردان در جده(عکس)

شاگردان نکونام خود را برای دیدار روز هجدهم فروردین برابر الغرافه قط‌رآماده‌می‌کنند.

خبرهای مرتبط