اینتر برگشته؛ می‌توانیم بازهم قهرمان شویم

اینتر برگشته؛ می‌توانیم بازهم قهرمان شویم

ستاره کروات اینتر پس از برتری بر ورونا تاکید کرد که می توانند از عنوان قهرمانی خود دفاع کنند.

خبرهای مرتبط