برنامه ویژه رئال برای خداحافظی با اسطوره برزیلی

برنامه ویژه رئال برای خداحافظی با اسطوره برزیلی

رئال مادرید قصد دارد برای مارسلو، اسطوره برزیلی خود یک مراسم خداحافظی باشکوه برگزار کند.

خبرهای مرتبط