بنزما؟ من دوست دارم با بهترین مهاجمان روبه‌رو شوم

بنزما؟ من دوست دارم با بهترین مهاجمان روبه‌رو شوم

ژول کنده، مدافع فرانسوی سویا از تقابل با کریم بنزما استقبال کرد.

خبرهای مرتبط