بهت و حیرت ورزش جهان ؛ شماره یک کنار کشید

بهت و حیرت ورزش جهان ؛ شماره یک کنار کشید

کناره‌گیری اش بارتی (Ash Barty) نزدیک به 2 ماه پس از قهرمانی در تنیس آزاد استرالیا، دنیای تنیس را در بهت و حیرت فرو برد.

خبرهای مرتبط