تجلیل از قدیمی ترین روزنامه نگار ایران / محمود مختاریان در آیین نکوداشت فوتبال سازان ایران تقدیر شد + فیلم

در آیین نکوداشت فوتبال سازان ایران از محمود مختاریانی یکی از پیشکسوتان روزنامه نگاری ایران تجلیل شد.

به گزارش رکنا، محمود مختاریان یکی از قدیمی ترین و پیشکسوتان روزنامه نگاری ایران است که سابقه فعالیت دررسانه های داخلی و خارجی را دارد. از محمود مختاریان در آیین نکوداشت فوتبال سازان ایران تجلیل شد. فرشید فهیم مجری این برنامه ، محمود مختاریان را اینطور معرفی کرد:

 

سه شنبه یکی از روزهای تابستون در محله سَنگِلَج چشم به این دنیا باز کرد

سالش رو درست یادم نیست، حاال!

پژوهشگر و استاد دانشگاهه، به موضوعاتی مثل روزنامهنگاری، فتوژورنالیسم، چاپ و گرافیک و صفحهآرایی میپردازه

قهرمان این قصه ما سالها در روزنامه کیهان با دکتر مهدی سمسار، ذبیحاهلل منصوری، مجید دوامی و … کار کرده.

در روزنامه االهرام مصر با محمد حسنین هیکل همکار شده، مدتی هم در مطبوعات انگلیس کار کرده و به زبان عربی و انگلیسی

همچنین بخوانید  ناگفته های تلخ زن مشهدی از رفتار شوهر 70 ساله اش / 14 ساله بودم که زن کریم شدم

کامالً مسلطه

سالها عالوه بر کار خبر، در دانشگاه هم تدریس میکنه

آقای روزنامه نگار در همه حوزه های خبر کار کرده و معتقده خبرنگاری، حرفه ایه که »همه چیزدان« باشه

این استاد روزنامه نگاری و فتوژورنالیسم مجموعاً در راه اندازی ۱۲ روزنامه همکاری داشته و عاشق کتاب خوندن و دونستنه

همین علاقه به مطالعه و کتاب باعث شد که به ۱8 سالگی نرسیده، پاش به کیهان ودیگر روزنامه آن روزهای کشور باز بشه

در اینجا دعوت میکنم از کسی که برای خبرنگاران و دانش آموختگان روزنامه نگاری غریبه نیست.

استاد محمود مختاریان

 

خبرهای مرتبط