تغییر تاریخ و مکان مسابقات هندبال نوجوانان جهان

تغییر تاریخ و مکان مسابقات هندبال نوجوانان جهان

گرجستان از میزبانی مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان جهان در بخش بانوان انصراف داد.

خبرهای مرتبط