image

توقف آ.ا.ک با محمدی در دربی بزرگ آتن

تیم فوتبال آ.ا.ک در دربی شهر آتن برابر المپیاکوس متوقف شد و نتوانست به رتبه دوم صعود کند.

خبرهای مرتبط