جام جهانی تیراندازی، 7 نماینده در روز نخست

جام جهانی تیراندازی، 7 نماینده در روز نخست

جام جهانی تیراندازی فردا دوشنبه، در ماده تفنگ بادی 10 متر آغاز می‌شود.

خبرهای مرتبط