جدال شاگردان مهدوی‌کیا و الهامی پشت درهای بسته

جدال شاگردان مهدوی‌کیا و الهامی پشت درهای بسته

دیدار دوستانه تیم‌های امید ایران و نساجی مازندران بدون حضور اصحاب رسانه و تماشاگران برگزار می‌شود.

خبرهای مرتبط