جدول لیگ برتر در دوره بیست و یکم همچنان ناقص

جدول لیگ برتر در دوره بیست و یکم همچنان ناقص

درحالی که امروز کمیته انضباطی تکلیف مسابقه جنجالی تراکتور-پرسپولیس را روشن کرد اما روزهای پرکار کمیته انضباطی ادامه دارد.

خبرهای مرتبط