حرکت ستایش‌برانگیز چهار بازیکن رئال پس از شکست

حرکت ستایش‌برانگیز چهار بازیکن رئال پس از شکست

4 بازیکن رئال پس از پایان ال کلاسیکو در زمین ماندند و از هواداران عذرخواهی کردند.

خبرهای مرتبط