خوشحالی کادرفنی عربستان از پیروزی ژاپن (عکس)

خوشحالی کادرفنی عربستان از پیروزی ژاپن (عکس)

کادرفنی عربستان پیش از بازی برابر چین نظاره‌گر مسابقه ژاپن و استرالیا بودند.

خبرهای مرتبط