دادگاه عالی ورزش درخواست عراق را رد کرد

دادگاه عالی ورزش درخواست عراق را رد کرد

دفاعیات فدراسیون فوتبال عراق برای دریافت دوباره‌ی میزبانی در مرحله انتخابی جام جهانی پذیرفته نشد.

خبرهای مرتبط