دستور وزیر برای بررسی ایمنی سکوهای آزادی

دستور وزیر برای بررسی ایمنی سکوهای آزادی

وزیر ورزش و جوانان تاکید به پیگیری خبر ناایمن بودن سکوهای ورزشگاه آزادی داد.

خبرهای مرتبط