دوخایی: خوشحالم که با طلا به ایران برمی‌گردیم

دوخایی: خوشحالم که با طلا به ایران برمی‌گردیم

هستی دوخایی گفت: همه با هم برای کسب طلا همدل شده بودیم و خداراشکر به اهداف‌مان رسیدیم.

خبرهای مرتبط