ربیعی:به‌خاطر این مردم شانس یارمان نبود

ربیعی:به‌خاطر این مردم شانس یارمان نبود

محمد ربیعی می‌گوید علی‌رغم باخت برابر تراکتور و موقعیت هایی که تیمش در بازی امروز از دست داده، از عملکرد مس رضایت دارد.

خبرهای مرتبط