زنده به گور شدن مرد تالشی در ریزش دیوار مدرسه

تالش- مرد ۶۰ ساله تالشی بر اثر ریزش دیوار مدرسه ای در جوکندان شهرستان تالش جان خود را از دست داد.

خبرهای مرتبط