سعید واسعی فصل را از دست داد؟

سعید واسعی فصل را از دست داد؟

با اعلام کادرپزشکی تراکتور، سعید واسعی 6 هفته از میادین دور خواهد بود.

خبرهای مرتبط