سیاست رئال مادرید درباره آینده آنچلوتی مشخص شد

سیاست رئال مادرید درباره آینده آنچلوتی مشخص شد

تا زمانی که رئال مادرید لالیگا را از دست رفته نبیند برنامه ای برای برکناری کارلو آنجلوتی نخواهد داشت.

خبرهای مرتبط