شهرخودرو، قعرنشین همه‌ی عناوین لیگ

شهرخودرو، قعرنشین همه‌ی عناوین لیگ

بیشترین باخت و گل خورده، کمترین امتیاز، بدترین تفاضل گل و ... آنچه البته شهرخودرو را به انتهای جدول چسبانده، عنوان بدشانس ترین است.

خبرهای مرتبط