صیادمنش دیر آمد، هال‌سیتی باخت

صیادمنش دیر آمد، هال‌سیتی باخت

هال سیتی در حضور تعویضی ملی‌پوش ایرانی خود مقابل هادرسفیلد شکست خورد.

خبرهای مرتبط