طارمی قاتل گلرهای ایرانی لیگ پرتغال

طارمی قاتل گلرهای ایرانی لیگ پرتغال

از تیره‌روزی پیام نیازمند بود که در اوج آمادگی مهدی طارمی در ورزشگاه دراگائو برای اولین بار با پیراهن پورتیموننزه به میدان رفت.

خبرهای مرتبط