عذرخواهی نورافکن بخاطر فرصت‌سوزی‌هایش

عذرخواهی نورافکن بخاطر فرصت‌سوزی‌هایش

ملی پوش سپاهان بخاطر موقعیت های خوبی که امشب خراب کرد از هواداران و هم تیمی هایش عذرخواهی کرد.

خبرهای مرتبط