غیبت ستاره ذوب آهن در فهرست امید

غیبت ستاره ذوب آهن در فهرست امید

محمد خدا بنده لو یکی از بازیکنان شاخص لیگ برتر است که در فهرست تیم امید جایی ندارد.

خبرهای مرتبط