فروش تنها 11 بلیت برای دیدار فولاد و الغرافه!

فروش تنها 11 بلیت برای دیدار فولاد و الغرافه!

در فاصله چند ساعت تا آغاز دیدار فولاد و الغرافه، وضعیت بلیت‌فروشی این مسابقه در نوع خود عجیب است.

خبرهای مرتبط