فیلم انفجار دستگاه پاپ کورن ساز در وسط خیابان / همه شوکه شدند + عکس

دستگاه پاپ کورن ساز یک فروشنده خیابانی در چین دچار انفجار شد.

خبرهای مرتبط