فیلم صحنه انفجار هولناک بشکه زیر دست مرد جوشکار / شیرجه مرد آتشین به رودخانه

بشکه ای در حین جوشکاری مانند بمب منفجر شد و آتش مرد جوان را درگیر کرد.

خبرهای مرتبط