فیلم صحنه غرق شدن خودروها در سیل مالزی

سیل در مالزی جاری شد.

خبرهای مرتبط