لیگ والیبال ایتالیا|سعادت وسیسترنابه آخرخط رسیدند

لیگ والیبال ایتالیا|سعادت وسیسترنابه آخرخط رسیدند

ملی‌پوش ایرانی تیم والیبال سیسترنا ایتالیا، قرارداد خود را با این تیم فسخ کرد.

خبرهای مرتبط