لیگ NBA| اشتباهات راسل وستبروک در لیکرز!

لیگ NBA| اشتباهات راسل وستبروک در لیکرز!

آقای تریپل دابل NBA در این فصل، بازی‌های ضعیفی برای تیم لیکرز انجام داد.

خبرهای مرتبط