محرمی، آماده بازگشت به دفاع راست (عکس)

محرمی، آماده بازگشت به دفاع راست (عکس)

پس از یک بازی غیبت، صادق محرمی آماده بازگشت به ترکیب تیم‌ملی می‌شود.

خبرهای مرتبط