محرومیت چهار ساله کشتی‌گیر روس به دلیل دوپینگ

محرومیت چهار ساله کشتی‌گیر روس به دلیل دوپینگ

قهرمان کشتی آزاد روسیه در رقابت های اروپایی به مدت ۴ سال از صحنه کشتی محروم شد.

خبرهای مرتبط