مسن ترین مربی استعدادیاب  وزنه برداری درگذشت

مسن ترین مربی استعدادیاب وزنه برداری درگذشت

مسن ترین مربی سازنده و استعدادیاب وزنه برداری امروز دار فانی را وداع کرد.

خبرهای مرتبط