مس از گذشته خودش سبقت گرفت

مس از گذشته خودش سبقت گرفت

مس رفسنجان در فاصله 4 هفته مانده به پایان لیگ بیست و یکم، از نظر آماری از فصل گذشته خودش سبقت گرفته و پایانی قابل توجه در انتظار این تیم است.

خبرهای مرتبط