معرفی مدیر و سرپرست جدید تیم ملی بسکتبال

معرفی مدیر و سرپرست جدید تیم ملی بسکتبال

محسن صادق زاده به عنوان مدیر تیم ملی بسکتبال بزرگسالان ایران انتخاب و حمیدرضا کلاسنگیانی هم به عنوان سرپرست جدید تیم ملی معرفی شد.

خبرهای مرتبط