معرفی کادرفنی تیم‌های نوجوانان و جوانان ووشو

معرفی کادرفنی تیم‌های نوجوانان و جوانان ووشو

فدراسیون ووشو اسامی کادرفنی تیم‌های ملی ساندای نوجوانان و جوانان را معرفی کرد.

خبرهای مرتبط