معرفی ۱۱ بازیکن پیکان و مس رفسنجان

معرفی ۱۱ بازیکن پیکان و مس رفسنجان

سید مجتبی حسینی و محمد ربیعی بازیکنان اصلی خود در آخرین بازی فصل را مشخص کردند.

خبرهای مرتبط