هواداران در لیگ به ورزشگاه باز می‌گردند

هواداران در لیگ به ورزشگاه باز می‌گردند

مجوز حضور محدود تماشاگران در بازی‌های هفته بیست و چهارم لیگ برتر و بیست و سوم لیگ یک صادر شد.

خبرهای مرتبط