واکنش سرمربی ژاپن و هم‌گروهی با اسپانیا و آلمان

واکنش سرمربی ژاپن و هم‌گروهی با اسپانیا و آلمان

هاجیمه موریاسو سرمربی تیم ملی ژاپن به همگروهی این تیم با اسپانیا و آلمان واکنش نشان داد.

خبرهای مرتبط