ورشکستگی رسمی باشگاه خاطره‌انگیز برای سیمئونه

ورشکستگی رسمی باشگاه خاطره‌انگیز برای سیمئونه

کاتانیا باشگاه جنوبی ایتالیا رسما ورشکسته شد. باشگاهی که دیه‌گو سیمئونه مربیگری را از آن شروع کرد.

خبرهای مرتبط