پاکبان مشهدی یک میلیون لیر ترک را به صاحبش بازگرداند

پاکبان مشهدی یک میلیون لیر ترک و یک فقره چک ۲۵۰ میلیون ریالی را به صاحبش بازگرداند.

 مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد گفت:  حسن یعقوبی رسولی نیروی پاکبان شاغل در خدمات شهری ناحیه منفصل توس منطقه ۱۲، حین انجام رفت و روب  یک کیف قهوه‌ای پیدا کرده بود که داخل کیف سه عدد کارت سوخت، کارت گواهینامه، اسناد خودرو، یک میلیون لیرترک و چک امضا شده در وجه حامل به مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال وجود داشت.

به گزارش رکنا، محسن رهنمایی افزود: این پاکبان کیف و محتویات آن را به صاحبش باز گرداند.

همچنین بخوانید  مرگ دلخراش دختر 10 ساله جلوی چشم مادر / در بویراحمد رخ داد

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: این در حالی است که پاکبان پاکدست مشهدی با داشتن سه فرزند معلول دارای شرایط سخت مالی است، اما سه ماه قبل نیز کیفی حاوی مدارک، یک قطعه چک و مبلغ ۱۷ میلیون ریال وجه نقد را که در حین رفت و روب پیدا کرده بود به صاحبش بازگردانده بود.

خبرهای مرتبط